De Messerschmitt 262

DAYTON, Ohio — Messerschmitt Me 262A at the National Museum of the United States Air Force. (U.S. Air Force photo)

In september 1944 werd bij Elden een snel en onbekend vliegtuig waargenomen door de bemanning van een Duitse FLAK batterij. Het vuur werd geopend en het toestel werd neergeschoten. Helaas bleek het om een eigen toestel van de Luftwaffe te gaan, een gloednieuwe Messerschmitt ME 262. Het eerste operationele straalvliegtuig ter wereld. Zo geheim en onbekend dat zelfs de Duitse FLAK bemanning het toestel niet bekend voor kwam en de eerste momenten na het neerhalen zo trots als een pauw rondliep.


Een stuk 2 cm Flak-geschut, bij Westervoort, met de Duitse bemanning.
Op de achtergrond de brug (Geldersch Archief Nummer 1560 – 1818 )

Op 12 september 1944 vertrouwde de plaatselijke pater J.D. van Vugt het volgende aan zijn dagboek toe:

… Tijdens mijn afwezigheid uit Elden hadden de afweerlui het knappe staaltje uitgehaald om een Duits vliegtuig neer te schieten. De jongelui van de Duitse arbeidsdienst, die het afweer bedienden, waren geweldig enthousiast. De vent die het vliegtuig raakte viel in zwijm van aandoening …

Een ander ooggetuigenverslag vinden we terug op de site van de Heer Tiemens:

Een ooggetuige uit Elden herinnert zich nog uitstekend hoe hij in die middag twee vliegtuigen zag naderen waarvan de voorste kennelijk werd nagezeten door de achterste, “want het achterste vliegtuig schoot”. Dat de Rottenflieger van Schauder waarschijnlijk zijn boordwapens gebruikte (een beproefde methode) om het personeel van het luchtdoelgeschut kenbaar te maken dat ze met eigen vliegtuigen van doen hadden, kon de Eldenaar niet weten. De Rotte (formatie van twee vliegtuigen) vloog tamelijk hoog en kwam uit noordelijke richting. Om het spektakel beter te kunnen volgen, klom hij bliksemsnel in een fruitboom. Daar verloor hij ze even uit het oog. De vliegtuigen raakten ook binnen bereikt van de FLAK batterij die bij het Eldense viaduct over de weg Arnhem – Nijmegen stond. Dat geschut nam het voorste vliegtuig onder vuur, dat daarop een bocht naar links maakte en brandend neerstortte.

Ook het geschut dat de Duitsers naast de boerderij van deze ooggetuige hadden staan, liet zich niet onbetuigd, weet een oude Eldenaar te melden. Maar of er sprake was van één dan wel twee vliegtuigen, kan hij zich niet meer voor de geest halen. Er steeg een juichkreet op toen het toestel neerstortte. Een van de Duitsers greep zijn fiets om poolshoogte te gaan nemen op de plaats des onheils. Een half uur later kwam hij terug “met een gezicht als een oude dweil,” aldus deze ooggetuige. Ze hadden een kameraad naar beneden geschoten. De Duitsers wist al te melden, dat het wrak geheel was afgedekt. Misschien vanwege de aanwezigheid van het lichaam van Schauder, wellicht om de vergissing voor de uit Elden en zelfs uit Arnhem-Zuid toestromende burgerij te verbergen.

De heer J.E. Beijer uit Huissen woonde in die tijd op de boerderij De Koppel. In een van de nabij gelegen weilanden stond licht luchtdoelgeschut opgesteld en de bemanning daarvan was in de boerderij ingekwartierd. Op de bewuste middag – het zal tussen twee en drie uur zijn geweest – stond Beijer met enkele Duitsers achter het huis te kijken toen het geschut tot leven kwam. Er werd op een laag vliegend toestel geschoten, dat zich even later bijna tussen de vuurmonden in de grond boorde. De inslag was zo krachtig, dat een wiel van het vliegtuig in de buurt van de boerderij neerkwam. Het aanvankelijk gejuich van de Duitsers sloeg weldra om in gehuil, bang als de jonge schutters bij De Koppel waren voor represailles van hun hardvochtige commandant.

Bron: Website Willem Tiemens.