Conservering Messerschmitt ME 262

Nog even werd het spannend na de opgraving. Want eigenlijk moeten opgravingen van vliegtuigen altijd aangemeld worden bij en onder toezicht van Defensie gebeuren. Dit was in dit geval niet gebeurt waarop de Messerschmitt in al snel beslag genomen werd.

In Mei 2015 sprak het Openbaar Ministerie echter uit dat er geen vervolging nodig was omdat er geen opzet of winstbejag in het spel was. De Messerschmitt werd in bruikleen aan museum Deelen gegeven en de conservering ervan kon beginnen.

Het resultaat van dit alles ziet u om u heen in het museum liggen. Voor vragen spreek een vrijwilliger van het museum aan, ze zullen vol enthousiasme nog veel meer aan u kunnen vertellen.